BLOG

BLOG

高野塾 高校合格結果 2018年度

岡山白陵高校

1名合格

丸亀高校

5名合格

坂出高校

3名合格

善通寺第一

1名合格

丸亀城西

3名合格

高松工芸

1名合格

香川高専

1名合格

坂出商業

1名合格

坂出工業

1名合格

琴平高校

1名合格

みなさん合格おめでとうございます!